Νέο επεισόδιο με Αγνώστου Ταυτότητας αγγούρια και ντομάτες (ΑΡΤ, 7/12/18)

Το καθημερινό δελτίο κατασχέσεων ακατάλληλων τροφίμων, από την εκπο μπή Στη Φόρα με τον Φίλιππο Καμπούρη

Δείτε τα video του ΜΑΪΜΟΥ TV και άλλα νωρίτερα στο site
https://katharidinami.gr/category/maimoytv/
Υποστηρίξτε το ΜΑΪΜΟΥ TV βλέποντας το από το site
Ευχαριστώ πολύ

Απάντηση