Ποιοι διάσημοι ξέχασαν τον Παντελή Παντελίδη (ΑΡΤ, 18/2/19)

Δεν πήγαν στο μνημόσυνό του,

Ψηφίστε για την ελευθερία του Internet https://www.youtube.com/results?search_query=%23SaveTheInternet
για πληροφόρηση και για την υπογραφή της επιστολής διαμαρτυρίας και για υπογραφή του ψηφίσματος

https://www.savetheinternet.info

Tο ελεύθερο internet κινδυνεύει

Απάντηση