Όταν ο κύριος Βελόπουλος πουλούσε επιστολές του Ιησού Χριστού (ΑΡΤ, 28/2/19)

Ο Πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. συνεχίζει να αποκαλύπτει τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο με επιστολές για πράγματα και καταστάσεις που αρνείται τώρα να παραδεχτεί από την εκπομπή Εν Κατακλείδι

Ψηφίστε για την ελευθερία του Internet https://www.youtube.com/results?search_query=%23SaveTheInternet
για πληροφόρηση και για την υπογραφή της επιστολής διαμαρτυρίας και για υπογραφή του ψηφίσματος

https://www.savetheinternet.info

Tο ελεύθερο internet κινδυνεύει

Απάντηση