Υφυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ μοίρασε 269.500 ευρώ σε συλλόγους για φωτοτυπίες (ΑΡΤ, 13/3/19)

Πάρτι χιλιάδων ευρώ, από την εκπομπή Στη Φόρα με τον Φίλιππο Καμπούρη

Ψηφίστε για την ελευθερία του Internet https://www.youtube.com/results?search_query=%23SaveTheInternet
για πληροφόρηση και για την υπογραφή της επιστολής διαμαρτυρίας και για υπογραφή του ψηφίσματος

https://www.savetheinternet.info

Tο ελεύθερο internet κινδυνεύει

Απάντηση