Οι καθαρίστριες του Δρομοκαΐτιου τα έψαλλαν στον Πολάκη: «Αρλούμπα μας σούβλισες» (22/4/19)

«Απολυόμαστε παρά τις υποσχέσεις», από την εκπομπή Στη Φόρα με τον Φίλιππο Καμπούρη

 

Ψηφίστε για την ελευθερία του Internet https://www.youtube.com/results?search_query=%23SaveTheInternet
για πληροφόρηση και για την υπογραφή της επιστολής διαμαρτυρίας και για υπογραφή του ψηφίσματος

https://www.savetheinternet.info

Tο ελεύθερο internet κινδυνεύει

Απάντηση