Μαθητής βρήκε σφαίρα έξω από Δημοτικό Σχολείο (ΑΡΤ, 8/5/19)

Από τύχη δεν θρην’ησαμε θύματα, από την εκπομπή Στη Φόρα με την Τζίνα Ντρούλις

Ψηφίστε για την ελευθερία του Internet https://www.youtube.com/results?search_query=%23SaveTheInternet
για πληροφόρηση και για την υπογραφή της επιστολής διαμαρτυρίας και για υπογραφή του ψηφίσματος

https://www.savetheinternet.info

Tο ελεύθερο internet κινδυνεύει

Απάντηση