Μάρδας, Κεδίκογλου και Καρράς για την εκτός ελέγχου κατάσταση στη Μόρια (Παρεμβάσεις, 19/9/18)

Μάρδας, Κεδίκογλου, Καρράς κ.ά. για την εκτός ελέγχου κατάσταση στη Μόρια (Παρεμβάσεις, 19/9/18)

Επισκεφτείτε μας στο site: https://katharidinami.gr

Ακολουθήστε την Καθαρή Δύναμη στο Facebook: https://www.facebook.com/katharidinami

Απάντηση