Εκφοβισμός για όσους καταγγέλουν τις βρωμιές του Υπουργείου Μετανάστευσης (5/10/18)

Εκφοβισμός για όσους καταγγέλουν τις βρωμιές του Υπουργείου Μετανάστευσης (Εκρηκτικό Δελτίο, 5/10/18)

Επισκεφτείτε μας στο site: https://katharidinami.gr

Ακολουθήστε την Καθαρή Δύναμη στο Facebook: https://www.facebook.com/katharidinami

Απάντηση