Ζευγάρι καλείται να πληρώνει 500 ευρώ στο γείτονα κάθε φορά που τα παιδιά του θα κάνουν φασαρία!

Ζευγάρι καλείται να πληρώνει 500 ευρώ στο γείτονα κάθε φορά που τα παιδιά του θα κάνουν φασαρία (Μαζί Σου, 12/10/18)

Επισκεφτείτε μας στο site: https://katharidinami.gr

Ακολουθήστε την Καθαρή Δύναμη στο Facebook: https://www.facebook.com/katharidinami

Απάντηση