Εντάσεις με Κωνσταντινέα για την Κυβερνητική κρίση και την παραίτηση Κοτζιά (Παρεμβάσεις, 17/10/18)

Κωνσταντινέας, Καλύβης, Αντωνίου, Παπαθεοδώρου για το παρασκήνιο της κυβερνητικής κρίσης και της παραίτησης Κοτζιά στις Παρεμβάσεις (17/10/18)
Επισκεφτείτε μας στο site: https://katharidinami.gr

Ακολουθήστε την Καθαρή Δύναμη στο Facebook: https://www.facebook.com/katharidinami

Απάντηση