Τα ερωτήματα για την εκτέλεση του 35χρονου Κ. Κατσιφά στην Αλβανία (Μαζί Σου, 30/10/18)

Τα ερωτήματα για την εκτέλεση του 35χρονου Κ. Κατσιφά στην Αλβανία (30/10/18)
Επισκεφτείτε μας στο site: https://katharidinami.gr

Ακολουθήστε την Καθαρή Δύναμη στο Facebook: https://www.facebook.com/katharidinami

Απάντηση